در راستاي رسالت و ماموريت آموزش و پرورش و جهت‌دهي به رشد همه جانبه دانش آموزان بر پايه‌ي تعاليم و دستورات دين مبين اسلام، اهداف دوره راهنمايي تحصيلي متوسطه يك حضرت زينب(س) به شرح برنامه‌ريزي و در راستاي آن فعاليت‌ها و وظايف به گونه‌اي اقدام شده است كه در پايان دوره تحصيلي دستيابي دانش آموزان به اهداف تعيين شده ممكن باشد.

اهداف اعتقادي:

نماز را مهم‌ترين راه ارتباط با خدا مي‌داند و به خواندن نمازهاي پنج‌گانه عادت كرده است.

در مسجد با رغبت حضور مي‌يابد و در برنامه‌هاي عبادي، فرهنگي و اجتماعي آن شركت فعالانه دارد.

به انجام امر به معروف و نهي از منكر علاقه نشان مي‌دهد.

قرآن را صحيح قرائت مي‌كند و با برخي از قصص آن آشناست.

با ولايت فقيه آشنايي دارد و رابطه آن را با امامت مي‌داند.

اصول دين را باور دارد و بر مبناي آن عمل مي‌نمايد.

با انبياء و ائمه معصومين آشنايي دارد و به مطالعه زندگي آنها علاقه نشان مي‌دهد.

 

اخلاقي:

به ارزشهاي اخلاقي علاقه نشان مي دهد.

دختري عفيف و با حيا است.

اطاعت از والدين را وظيفه مي‌داند.

وضع ظاهري خود را با توجه به موازين ديني و اجتماعي مرتب ميكند.

از لباس‌هاي مناسب اسلامي ايراني استفاده مي‌كند.

موفقيت ديگران را ارج مي‌نهد و خود نيز براي رسيدن به موفقيت تلاش مي‌كند.

 

علمي و آموزشي:

نسبت به پديده‌هاي علمي ، محيطي و تجربي حساس است و ارتباط آنها را درك مي‌كند.

روحيه علمي، قدرت استدلال و تفكر انتقادي و خلاق دارد.

شيوه صحيح مطالعه و تحقيق را مي‌داند.

به تفكر و مباحثه علاقه‌مند است و با روش تحقيق آشنايي عملي دارد.

نسبت به كاربرد علم در بهبود روش‌هاي انجام كار آگاه است.

كي‌تواند از رسانه‌هاي ارتباطي براي كسب اطلاعات استفاده كند.

 

فرهنگي و هنري:

از تجارت و دستاوردهاي فرهنگي ديگران استفاده مي‌كند و از تقليد كوركورانه اجتناب مي‌ورزد.

با فرهنگ و آدات و سنن مطلوب جامعه آشنا است و نسبت به آنها احساس تعهد مي‌كند.

ابعاد زيبايي را در مخلوقات الهي توصيف مي‌كند.

با استعدادهاي خود آشنا است و سعي در پرورش آنها دارد.

 

اجتماعي:

وظايف خود را در مقابل خانواده، دوستان و همسايگان رعايت مي‌كند.

در كارهاي گروهي و اجتماعي شركت مي‌كند و به اهميت نقش رهبري و وظايف اعضاء واقف است.

در برابر خدمت ديگران قدرشناس است و از آنها تشكر مي‌كند.

 

زيستي:

با بهداشت فردي و اجتماعي آشنا است و آن را رعايت مي‌كند.

نقش تغذيه را در حفظ سلامت بدن مي‌داند و با تغذيه مناسب سلامتي خود را حفظ مي‌كند.

 

سياسي:

تفاوت حكومت ديني مبتني بر ولايت فقيه را با ساير حكومت‌ها مي‌داند.

در مواجهه با تبليغات دشمنان ميهن اسلامي از خود هوشياري نشان مي‌دهد.

 

اقتصادي:

در حفظ وسايل خود مي‌كوشد و با ترميم آنها حداكثر استفاده را از آنها مي‌كند.

براي حمايت از توليدات داخلي استفاده از آنها را بر كالاهاي مشابه خارجي ترجيح مي‌دهد.